28 de març
20:00
28 de març
La Federació de Colles de l’Aplec del Caragol de Lleida (Fecoll) convoca les habituals assemblees ordinàries prèvies a L’Aplec que, aquest 2023, se celebraran en dimarts el 28 de març, 25 d’abril i el 16 de maig. Les assemblees es faran al saló d'actes de Mercolleida a les 20 hores, en convocatòria única, i en elles es tractaran temes d’interès referents tant al XLII Aplec del Caragol de Lleida, a celebrar el 2, 3 i 4 de juny, com a la XXV Setmana Cultural que tindrà lloc del 29 de maig a l’1 de juny d’aquest 2023.

Recordem:

28 de març
Ordre de dia:

- Lectura de l’Acta anterior i llur aprovació, si s’escau
- Informe de Secretaria
- Informe de Tresoreria (Aprovació comptes 2022)
- Novetats central de compres i patrocinis
- Ampliació Espai Colles
- Quotes 2023
- Aprovació de la sol·licitud d’Entitat d’Utilitat Pública
- Torn obert de paraula


Convocatòria Assemblees 2023 - Full informatiu.pdf
Afegeix al calendari