FECOLL Associacions Lleida Lleida
FECOLL Associacions Lleida Lleida
FECOLL Associacions Lleida Lleida
FECOLL Associacions Lleida Lleida
FECOLL Associacions Lleida Lleida
FECOLL Associacions Lleida Lleida
FECOLL Associacions Lleida Lleida
25 mar
20:00
25 mar

Saló d'Actes de Mercolleida (Av. Tortosa, 2). 20 hores (Convocatòria única).

Ordre del dia:

-Lectura de l’Acta anterior i llur aprovació, si s’escau. 
-Informe de Secretaria. 
-Informe de Tresoreria (Aprovació comptes 2019).
-Novetats central de compres i patrocinis.
-Quotes 2020.
-Torn obert de paraula. 
Afegeix al calendari